Search in the shop
 

The terms of service

Regulations of the online store

§ 1
Preliminary provisions

The AsGym Equipment online store, available at the asgym.pl website, is run by Joanna Sarakun running a business under the name Mukati, entered into the Central Register and Information on Business (CEIDG) maintained by the minister responsible for economy, NIP 4990530382, REGON 366265769

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
definitions

Consumer - a natural person concluding an agreement with the Seller as part of the Store, the subject of which is not directly related to its business or professional activity.

2. Seller - a natural person running a business under the name Mukati, entered into the Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG) kept by the minister competent for economy, NIP 4990530382, REGON 366265769
Client - any entity making purchases via the Store.
Entrepreneur - a natural person, a legal person and an organizational unit that is not a legal person, whose separate law grants legal capacity, performs in its own name an economic activity that uses the Store.
Shop - online store run by the Seller at the online address asgym.pl
Contract concluded at a distance - an agreement concluded with the Customer as part of an organized system of concluding distance contracts (as part of the Store), without the simultaneous physical presence of the parties, with the sole use of one or more means of distance communication up to the conclusion of the contract.
Regulations - these Regulations of the Store.
Order - Customer's declaration of intent submitted via the Order Form and aiming directly at the conclusion of the Product Sales Agreement or Products with the Seller.
Order form - an interactive form available in the Store that allows placing an Order, in particular by adding Products to the Basket and defining the terms of the Sales Agreement, including the method of delivery and payment.
Shopping Cart - an element of the Store's software in which the Products selected for purchase are displayed by the Customer, and it is also possible to set and modify the Order data, in particular the quantity of products.
Product - a movable item available in the Store / service being the subject of the Sales Agreement between the Customer and the Seller.
Sales Agreement - Product sales contract concluded or concluded between the Customer and the Seller via the Online Store. The Sale Agreement also means - applying to the Product features - a contract for the provision of services and a contract for specific work.

§ 3
Contact with the store

Adres Sprzedawcy: 75-581 Koszalin, Chałubińskiego 20a/7
Adres e-mail Sprzedawcy: info@asgym.pl
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
do wpłat w złotówkach: 26 2490 1044 0000 4200 1983 0630
do wpłat w funtach: 57 2490 1044 0000 4200 1220 3835
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email podanym w niniejszym paragrafie.

§ 4
Technical requirements

To use the Store, including viewing the Store's assortment and placing orders for Products, you must have:
terminal device with access to the Internet and web browser
active e-mail account (e-mail),
enabled cookies,
FlashPlayer installed.

§ 5
General information

Seller in the widest extent permitted by law is not responsible for disruptions in this interruption in the functioning of the Store caused by force majeure, unlawful activities of third parties or incompatibility of the Online Store with the technical infrastructure of the Customer.
Browsing the Store's assortment does not require creating an Account. Placing orders by the Customer for Products in the Store's assortment is possible by providing the necessary personal and address data enabling the implementation of the Order without creating an Account.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych oraz w funtach brytyjskich i są cenami netto (nieuwzględniają podatku VAT).
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, podatek oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).

§ 7
The rules for placing orders

In order to place an Order, please:
log in to the Store (optional);
select the Product that is the subject of the Order, and then click "Add to basket" (or equivalent);
log in or use the option of placing an Order without registration;
if the option of placing an Order without registration has been chosen - fill in the Order Form by entering the details of the Order recipient and the address to which the Product delivery is to take place, choose the type of shipment (method of delivery of the Product), enter the invoice data if different from the recipient's details,
click the "Order and pay" button / click the "I am ordering and pay" button and confirm the order by clicking the link sent in an e-mail message,
choose one of the available payment methods and depending on the method of payment, pay for the order within a specified period, subject to § 8 point 3.

§ 8
Offered delivery methods and payments

The Customer may use the following methods of delivery or collection of the ordered Product:
Courier delivery
The customer can use the following payment methods:
Payment by bank transfer to the Seller's account
Electronic payments
Payment by payment card.
3. Detailed information on delivery methods and acceptable payment methods can be found on the Store's website.

§ 9
Execution of a sales contract

Conclusion of the Sales Agreement between the Customer and the Seller takes place after the Customer has placed an Order using the Order Form in the Online Store in accordance with § 7 of the Regulations.
After placing the Order, the Seller immediately confirms its receipt and at the same time accepts the Order for execution. Confirmation of receipt of the Order and its acceptance for implementation shall take place by sending by the Seller an e-mail address provided at the time of placing the Order e-mail address, which contains at least the Seller's statement of receipt of the Order and its acceptance for implementation and confirmation of the conclusion of the Sales Agreement. Upon receipt of the above e-mail by the Customer, a Sales Agreement is concluded between the Customer and the Seller.
If the customer chooses:
payment by bank transfer, electronic payment or payment by credit card, the Customer is obliged to make payment within 7 calendar days from the date of the Sale Agreement - otherwise the order will be canceled.
If the customer has chosen a delivery method other than a personal collection, the Product will be sent by the Seller within the time specified in its description (subject to paragraph 5 of this paragraph), in the manner chosen by the Customer when placing the order.
A If you order Products with different delivery times, the delivery date is the longest given date.
B If you order Products with different delivery times, the Customer has the option to request delivery of Products in parts or to deliver all Products after completing the entire order.
The beginning of the delivery of the Product to the Customer counts as follows:
If the Customer chooses the method of payment by bank transfer, electronic payments or by credit card - from the date of crediting the Seller's bank account.
7. In case of ordering Products with different dates of readiness for collection, the date of readiness for receipt is the longest given date.
9. Product delivery takes place in the European Union, Europe, etc
10. The delivery of the Product to the Customer is payable, unless the Sales Agreement provides otherwise. The delivery costs of the Product (including charges for transport, delivery and postal services) are indicated to the Customer on the Online Store pages in the "Delivery costs" tab and when placing the Order, including when the Customer wishes to be bound by the Sales Agreement. > § 10
The right to withdraw from the contract

The consumer may withdraw from the Sales Agreement within 14 days without giving any reason.
The period of time specified in paragraph 1 begins with delivery of the Product to the Consumer or a person other than the carrier designated by him.
In the case of an Agreement that includes many Products that are delivered separately, in batches or in parts, the date specified in paragraph 1 runs from the delivery of the last item, lot or part.
The Consumer may withdraw from the Agreement by submitting to the Seller a statement on withdrawal from the Agreement. To meet the deadline for withdrawal from the Agreement, it is sufficient for the Consumer to send a statement before the expiry of that period.

Skutki odstąpienia od Umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
wyprodukowana na zamówienie i zamówiona poprzez stronę asgym.pl
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Complaint and warranty

The New Products are covered by the Sale Agreement.
In the event of a defect purchased from the Seller of the goods, the Customer has the right to make a complaint based on the provisions regarding the warranty in the Civil Code. If the Customer is an Entrepreneur, the parties exclude liability under the warranty.
Complaints should be reported in writing or by e-mail to the addresses of the Seller specified in these Regulations.
4. Complaints should be reported in writing or electronically to the addresses of the Seller given in these Regulations or using the electronic complaint form, made available by the Seller on one of the subpages of the Store.
It is recommended that the complaint include concise description of the defect, circumstances (including date) of its occurrence, data of the customer submitting the complaint, and the client's request in connection with the defect of the goods.
The Seller will respond to the claim immediately, no later than within 14 days, and if he does not do so within this period, it is considered that the Customer's request was considered justified.

The Seller will respond to the claim immediately, and if the Customer is a Consumer - no later than within 14 days. If the Customer is a Consumer and the Seller does not respond to the claim within 14 days, it is considered that the Client's request was considered reasonable

7. Goods sent as part of the complaint procedure should be sent to the Extreme Gym 56 Jordanvale Ave, Glasgow G14 0QP, United Kingdom

§ 12
Out-of-court ways to handle complaints and redress

Detailed information on the Consumer's use of out-of-court complaint and redress methods as well as rules on access to these procedures are available at the offices and on the websites of district (municipal) consumer ombudsmen, social organizations whose statutory tasks include consumer protection, Provincial Inspectorate Inspectorates Handlowa and the following Internet addresses of the Office of Competition and Consumer Protection: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php and http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
The consumer has the following exemplary possibilities to use non-judicial means of dealing with complaints and redress:
The consumer is entitled to apply to a permanent amicable consumer court, referred to in art. 37 of the Act of 15 December 2000 on the Trade Inspection (Journal of Laws from 2014, item 148, as amended), with a request to settle a dispute arising from the Contract concluded with the Seller.
The consumer is entitled to apply to the provincial inspector of Trade Inspection, pursuant to art. 36 of the Act of 15 December 2000 on the Trade Inspection (Journal of Laws from 2014, item 148, as amended), with a request to initiate mediation proceedings regarding the amicable settlement of a dispute between the Consumer and the Seller.
The consumer can get free assistance in settling the dispute between him and the Seller, also using the free help of the poviat (municipal) consumer ombudsman or social organization, whose statutory tasks include consumer protection (including the Consumer Federation, Association of Polish Consumers).

§ 13
Personal data in the Online Store

The administrator of personal data of Customers collected via the Online Store is the Seller.
Customers' personal data collected by the administrator via the Online Store is collected in order to implement the Sales Agreement, and if the Customer agrees - also for marketing purposes.
The recipients of personal data of the Online Store customers may be:
In the case of a Customer who uses the Online Store with the method of delivery by post or courier, the Administrator provides the Customer's personal data collected to a selected carrier or intermediary carrying out the shipment at the request of the Administrator.
In the case of a Customer who uses the Online Store with the method of electronic payments or with a payment card, the Administrator provides the collected personal data of the Customer to the selected entity servicing the above payments in the Online Store.
4. The customer has the right to access his data and correct them.
5. Providing personal data is voluntary, but failure to provide the personal data specified in the Regulations necessary to conclude a Sales Agreement results in the inability to conclude this contract.

§ 14
Final Provisions

1. Contracts concluded via the Online Store are concluded in Polish and in English.
2. The Seller reserves the right to make changes to the Regulations for important reasons, that is: changes in the law, changes in methods of payment and delivery - to the extent to which these changes affect the implementation of the provisions of these Regulations. The Seller shall inform the Customer about each change at least 7 days in advance.
3. In matters not covered by these Regulations, generally applicable provisions of Polish law shall apply, in particular: the Civil Code; the Act on the provision of electronic services; of the Consumer Rights Act, the Act on the Protection of Personal Data.
4. The customer has the right to use extrajudicial means of dealing with complaints and redress. To this end, it may lodge a complaint via the EU ODR online platform at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.