Regulamin strony internetowej AS Gym z katalogiem produktów§ 1
Postanowienia wstępne.

 1. Strona www z katalogiem produktów dostępna jest pod adresem internetowym https://asgym.pl/ i prowadzona jest przez firmę Mukati
 2. Właścicielem i administratorem strony www z katalogiem produktów jest firma Mukati z siedzibą w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 20a/7 75-581 Koszalin, NIP: 4990530382.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze strony www z katalogiem produktów.
 4. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest firma Mukati. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej asgym.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 1
Definicje

 1. Administrator – firma Mukati
 2. Asortyment / produkt – przedstawiona w internetowej ofercie informacyjnej rzecz ruchoma.
 3. Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie zapytania ofertowego.
 4. Klient – konsument lub przedsiębiorca.
 5. Katalog produktów – oferta asortymentu dostępna na stronie internetowej.
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Regulamin – niniejszy regulamin oferty informacyjnej.
 8. Zapytanie ofertowe – zapytanie złożone poprzez stronę internetową dotyczące asortymentu / produktów.

§ 3
Warunki ogólne

  1. Firma Mukati w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony www z katalogiem produktów, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną klienta.
  2. Przeglądanie katalogu produktów na stronie www nie wymaga zakładania konta.
  3. Złożenie zapytania ofertowego poprzez stronę www nie wymaga zakładania konta, jednak niezbędne jest podanie danych osobowych, kontaktowych i adresowych umożliwiających przedstawienie pełnej wyceny oferty (w tym wyceny asortymentu oraz przesyłki) oraz akceptacja wymaganych zgód.
  4. Prezentowanego produktu może nie być na stanie.
  5. Firma Mukati zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
  6. Wszystkie zdjęcia, materiały i informacje zawarte na tej stronie www są własnością firmy Mukati lub pochodzą ze stron producentów prezentowanego asortymentu i zabrania się ich kopiowania.

 • § 4
  Składanie

  1. W celu złożenia zapytania ofertowego należy:
  2. wybrać produkty będące przedmiotem zapytania ofertowego,
  3. kliknąć przycisk „Koszyk”,następnie przycisk ‘’Zamówienie”
  4. wypełnić formularz podając następujące dane: e-mail, imię i nazwisko, telefon
  5. akceptować wymagane zgody,
  6. wpisać dodatkowe informacje/pytania
  7. kliknąć przycisk „Wyślij”.
  8. Złożenie zapytania ofertowego jest darmowe.
  9. Złożenie zapytania ofertowego nie skutkuje zawarciem umowy. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

  § 5
  Wymagania techniczne.

  1. Do korzystania ze strony internetowej z katalogiem produktów, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zapytań ofertowych, niezbędne są:
  2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączona obsługa plików cookies.

  § 6
  Contact

  1. Adres: 75-581 Koszalin, ul Chałubińskiego 20a/7
  2. Adres e-mail: info@asgym.pl.
  3. Klient może porozumiewać się z firmą Mukati za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

   

  § 7
  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.
  2. Firma Mukati zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.